Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Bruegel duikt op in het Rijksarchief te Gent!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
26/04/2019 - Onderzoek - Divers - Rijksarchief te Gent

450 jaar geleden overleed Pieter Bruegel de Oude (ca. 1527/8 - 1569). Voor kunstminnend Europa de ideale gelegenheid om de beroemde schilder voor het voetlicht te plaatsen. Over het leven van Bruegel is weinig met zekerheid geweten, en ook de reconstructie van zijn œuvre heeft specialisten al veel hoofdbrekens bezorgd. De puzzel is nog niet compleet, maar onlangs deed een vaste bezoeker van het Rijksarchief te Gent een intrigerende ontdekking…

Johan De Wilde, recent nog eervol tweede op het Vlaams kampioenschap paleografie, kan bogen op meer dan dertig jaar ervaring in archiefonderzoek. Gedreven door een sterke fascinatie voor de kunstwerken van de “Bruegeldynastie” probeert hij in archiefstukken meer informatie over deze kunstenaars terug te vinden. Niet zonder succes, zo blijkt.

In kunsthistorische kringen was al langer bekend dat er een kunstverzameling op naam van een raadsheer van de Raad van Brabant heeft bestaan, waar verschillende werken van (onder meer) Bruegel in verband mee worden gebracht. Tot op heden viel deze verzameling niet te situeren in tijd en ruimte. Evenmin kon men de omvang van die collectie bepalen, maar dat er een “Kleine toren van Babel” van de hand van Pieter Bruegel de Oude in zat, staat vast.

Het nieuwe puzzelstukje, een document dat recent door Johan De Wilde tijdens een leeszaalbezoek in het Rijksarchief te Gent werd opgediept, brengt hier verandering in. Het gaat om een vroege 17e-eeuwse lijst van schilderijen en tekeningen, samen een honderdtal items met klinkende namen als Bosch, Dürer, Floris, Van Valkenborg en – vooral – Bruegel. Elk werk is bovendien voorzien van een waardebepaling, opgesteld door twee Brusselse schilders (waaronder Gaspard De Craeyer). Een eerste vergelijking met de reeds bekende kunstverzameling van Peeter Stevens (Antwerpen, 1668) leverde alvast enkele parallellen op.

Johan is uiteraard erg enthousiast over deze vondst, en bereidt momenteel een publicatie voor. Vandaar dat we hier slechts een tipje van de sluier oplichten. Wordt zonder meer vervolgd!

2019, het Bruegeljaar!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement