Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De puzzel van Pulderbos: parochiearchieven blijven een belangrijke werf

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/04/2019 - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren

De voorbije decennia heeft het Rijksarchief honderden parochiearchieven in bewaring genomen. Pastorieën komen leeg te staan, het archief wordt aan zijn lot overgelaten: het is een bekend verhaal. Nog elk jaar worden er waardevolle, vaak uit het ancien régime afkomstige archieven in het Rijksarchief in bewaring gegeven (meer dan 200 strekkende meter in 2018). Het verhaal van de overdracht van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen in Pulderbos (Zandhoven) laat zien hoe complex deze problematiek is, niet alleen inzake materiële zorg, maar ook op het vlak van ordening.

Bij een inspectie van het parochiearchief van Pulderbos werden sporen van schimmel vastgesteld. Dat maakte de behandeling met gammastralen door een gespecialiseerde firma noodzakelijk, maar gelukkig was de kerkraad bereid de kosten hiervan op zich te nemen. Uiteindelijk mocht het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren op 18 januari 2019 ruim 6 strekkende meter archief uit de periode 1557-1976 in ontvangst nemen. Inhoudelijk gaat het om een behoorlijk rijk bestand, met heel wat stukken uit de vroegmoderne tijd: mooie reeksen rekeningen van de kerk en de Heilig-Geesttafel, manualen van diverse pastoors, testamenten, stukken over het kerkgebouw, enz.

Een verrassende vaststelling: het parochiearchief is nu weer ‘compleet’. In het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren was er namelijk al een klein bestand Kerkarchief Pulderbos, dat naast een goederenstaat uit 1797 ook een band met kerkrekeningen uit 1534-1552 bevatte die in 1993 door een Leuvens antiquaar was geschonken. Toen in 2004 een lokale onderzoeker drie dozen archief van de schepenbank en het dorpsbestuur van Pulderbos en Grobbendonk aan het Rijksarchief te Antwerpen bezorgde, bleek daar ook parochiearchief bij te zitten. Maar het belangrijkste is dat in 2014 samen met het Antwerpse Kathedraalarchief enkele destijds bij het bisdom Antwerpen gedeponeerde parochiearchieven naar het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren zijn overgebracht, waaronder een deel van het archief van de parochie Pulderbos, met zowaar 64 charters vanaf de 13e eeuw. Uiteraard is het de bedoeling om deze vier archiefblokken in één enkele inventaris te beschrijven, maar in afwachting daarvan kunnen de plaatsingslijsten als toegang dienen.

De puzzel van Pulderbos is geen alleenstaand geval. Heb je weet van bedreigde parochiearchieven? Neem contact op met het Rijksarchief in jouw regio!

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement