Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Publicatie over de geschiedenis van de Franstalige radio- en televisie-uitzendingen (1960-1977)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
31/01/2019 - Onderzoek - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief heeft in de reeks Studies in Belgian History een boek gepubliceerd over het ontstaan en de ontwikkeling van de RTB van 1960 tot 1977. Het werk vormt de neerslag van de doctoraatsverhandeling die werd verdedigd door archivaris Flore Plisnier.

Meer dan 80 jaar lang al drukt de RTB (Radio-Télévision belge), die instaat voor de openbare radio en later ook televisie in Franstalig België, haar stempel op het Belgische audiovisuele landschap. De openbare omroep staat geenszins los van de samenleving: hij maakt er deel van uit. De evolutie die de openbare omroep heeft gekend, is dan ook een vertaling van de diverse uitdagingen waarmee Franstalig België te maken kreeg.  

Tussen 1960 en 1977 werd de geschiedenis van de RTB structureel bepaald door een drang naar het behoud van een aantal krachtlijnen en evenwichten. De openbare audiovisuele sector evolueerde en kreeg vorm onder invloed van een aantal maatschappelijke spanningen en verzuchtingen. Zo vormt de openbare omroep een weerspiegeling van de samenleving met haar politieke aspiraties, maatschappelijke uitdagingen en invraagstelling van de staatsstructuren.   

Hoewel de RTB met zijn statuut als overheidsdienst een duidelijke structuur heeft, werd de geschiedenis van de omroep ook in grote mate bepaald door drie belangrijke externe factoren, namelijk pluralisme, culturele autonomie en politieke voogdij.  

Politieke voogdij is inherent aan elke overheidsdienst: het is namelijk de politieke macht die een instelling opricht en vorm geeft. Pluralisme zorgt ervoor dat in de structuur en de uitzendingen van de omroep verschillende ideologieën aan bod kunnen komen. De aanspraak op culturele autonomie tenslotte komt als thema geregeld terug in de bestudeerde periode. Zowel in het noorden als in het zuiden van het land gingen stemmen op om meer rekening te houden met culturele verscheidenheid en dus centrale bevoegdheden over te hevelen naar de gewesten en gemeenschappen.

Het boek

Het boek over de RTB werd uitgegeven door het Algemeen Rijksarchief in de reeks Studies in Belgian History en telt 430 blz. Het is voor € 29,95 € te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en kan besteld worden via publicat@arch.be (€ 29,95 € + verzendingskosten). Je kan het boek ook bestellen via Amazon of Bol.com, of terugvinden in de betere boekhandel. 

PLISNIER Flore, Une histoire de la radiodiffusion-télévision francophone belge de 1960 à 1977 : Entre pluralisme, autonomie culturelle et tutelle politique, reeks Studies in Belgian History vol. 7, publicatie nr. 5940, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, € 29,95 (+ eventuele verzendingskosten).

 

Archief

Het Algemeen Rijksarchief bewaart circa 700 strekkende meter papieren archief van de RTB. Ongeveer 420 meter documenten uit de periode 1928-1985 over diverse aspecten van de Franstalige radio en televisie zijn sinds 2017 ontsloten voor onderzoek.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement