Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Acta - Recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/01/2019 - Onderzoek - Archiefbeheer - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Op 10 oktober 2016 organiseerde het Rijksarchief een congres over de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op de kerntaken van archiefdiensten en hun relaties met de burger en de gebruiker van die diensten. Hoe kunnen archiefdiensten het recht op informatie best verdedigen en bevorderen? Over welke instrumenten kunnen ze beschikken om het recht op kennis te promoten? Het zijn maar enkele van de vragen waarover gebrainstormd werd met eminente sprekers uit het buitenland, leidende ambtenaren, juristen en archivarissen. De Acta van het congres zijn nu verkrijgbaar.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 in de Europese Unie van toepassing is, wil persoonsgegevens beter beschermen en personen meer rechten geven over de verwerking van hun gegevens, waaronder het zogenaamde “recht op vergetelheid”.

De AVG erkent echter ook dat de samenleving nood heeft aan een duurzame langetermijnbewaring van sommige persoonsgegevens en daarom werd uitdrukkelijk een bepaling opgenomen over archivering  in het algemeen belang. Uitzonderingen worden toegestaan, mits de nodige waarborgen zijn voorzien.

Welke implicaties heeft de AVG voor archiefdiensten en archivarissen en met welke nieuwe regels worden zij geconfronteerd? Welke prioriteiten moeten archiefdiensten stellen? In welke mate zal archief nog kunnen beantwoorden aan criteria als leesbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit, volledigheid? Welke procedures die vandaag gangbaar zijn zullen eventueel moeten worden aangepast, en hoe? Gaat het over de procedures voor archiefoverbrenging en -verwerving, voor het toegankelijk maken van archief of over de beschikbaarstelling ervan?

En welke impact heeft de AVG op de relaties tussen archiefdiensten en de burger en archiefgebruiker. Met welke veranderingen zullen academici, studenten, occasionele gebruikers, heemkundigen, genealogen, rechtzoekende burgers rekening moeten houden?

Hoe kunnen archiefdiensten het recht op informatie best verdedigen en bevorderen? Over welke instrumenten kunnen ze beschikken om het recht op kennis te promoten (wettelijk kader, communicatie- en lobbystrategieën, richtlijnen, procedures, enz.)?

Op 10 oktober 2016 organiseerde het Rijksarchief een congres waarop over deze en aanverwante vragen werd gebrainstormd met eminente sprekers uit het buitenland, leidende ambtenaren, juristen en archivarissen met brede kennis en internationale ervaring.

De Acta

  • VAN HONACKER Karin (ed.), The Right to be forgotten vs the Right to remember. Data protection and archiving in the public interest, ASP Editions, Brussel, € 29,95.

De bijdragen in deze publicatie zijn van de hand van Joëlle Jouret en Willem Debeuckelaere (Gegevensbeschermingsautoriteit, België), Patrick Van Eecke en Peter Craddock (DLA Piper), Andrea Hänger (Bundesarchiv, Duitsland), Hervé Lemoine en Bruno Ricard (Service Interministériel des Archives de France), Agnieszka Jędrzak (Institute of National Remembrance, Polen), Giulia Barrera (Direzione generale per gli archivi, Italië), Dirk Luyten (CegeSoma/Rijksarchief, België), Florent Thouvenin en Kento Reutimann (Center for Information Technology, Society, and Law – Universiteit van Zürich, Zwitserland), met een voorwoord van Karin Van Honacker en Karel Velle (Rijksarchief, België).

Wil je een exemplaar bestellen? Dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Bestel je exemplaar rechtstreeks bij de uitgever.
  2. Bestel je exemplaar via het Rijksarchief door een mailtje te sturen naar publicat@arch.be (€ 29,95 + verzendingskosten).
  3. Of kom langs in onze archiefwinkel in het Algemeen Rijksarchief (€ 29,95).
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement