Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De Sint-Pietersabdij van Lobbes tijdens de Middeleeuwen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/01/2019 - Onderzoek - Publicaties - Rijksarchief te Bergen - Algemeen Rijksarchief

De Sint-Pieters-benedictijnenabdij van Lobbes (vlakbij de stad Thuin in Henegouwen) werd gesticht in de 7e eeuw en beschikte schijnbaar over talrijke bijzondere troeven voor een eeuwenlang gelukkig bestaan. Toch volgde de abdij een woelig parcours… Een recent boek dat werd gepubliceerd door het Algemeen Rijksarchief, in de reeks Studies in Belgian History, schetst de geschiedenis van de abdij van de 7e tot de 15e eeuw.

De Sint-Pieters-benedictijnenabdij van Lobbes trok al snel na de oprichting de aandacht van machtshebbers naar zich toe, die maar al te graag de gunst van de heilige stichters van de abdij voor zich wilden winnen. Zo werd ze één van de meest bloeiende en welvarende instellingen in de regio.

Maar vanaf de 12e eeuw kreeg die toenemende rijkdom paradoxale en onvoorziene gevolgen, die de financiën van de abdij uiteindelijk onder druk zetten. Door de opkomst van nieuwe religieuze orden die beter beantwoordden aan de geloofsbeleving van de hoge Middeleeuwen werd de plaatselijke eersterangsrol van de abdij bedreigd. Belangrijke wijzigingen in de politieke context maakten dat vorsten en beschermheren zich van de abdij afkeerden. Door die opeenstapeling van moeilijkheden werd de instelling in haar voortbestaan bedreigd. Om uit die vicieuze cirkel te geraken, moest de abdij zichzelf heruitvinden. De opeenvolgende abten ondernamen verschillende pogingen om oplossingen te vinden. Sommigen slaagden daarin, anderen minder.  

De abdij van Lobbes werd nooit meer wat ze eens geweest was. Maar aan het einde van de Middeleeuwen had ze ondanks alles heel wat middelen en genoot ze van een aanzienlijk prestige, grotendeels op basis van haar grandioos verleden. De monniken waren echter niet tevreden met die halfslachtige heropleving. Ze hadden heimwee naar hun vroegere politieke en godsdienstige superioriteit. Onder andere om die reden zochten ze toenadering tot de Bursfelde-congregatie. 

Bij de eeuwwisseling tussen de 16e en de 17e eeuw leek de abdij opnieuw op weg naar een mooie toekomst. Een paar eeuwen later echter besliste de Franse revolutie daar anders over…

Boek

Het boek is voor € 19,95 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, via Amazon of via Bol.com. Je kan het ook bestellen via publicat@arch.be.

VERDOOT Jérôme, Pour les siècles des siècles : L’abbaye Saint-Pierre de Lobbes au Moyen Âge (VIIe-XVe siècles), reeks Studies in Belgian History vol. 6, publicatie nr. 5939, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, € 19,95 (+ eventuele verzendingskosten).

 

Archief

Het archief van de Sint-Pietersabdij van Lobbes wordt bewaard in het Rijksarchief te Bergen. De inventaris van dit archief is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

  • BERLIERE U. AUG. MAES, Les anciennes archives de l'abbaye de Lobbes, reeks Reprints 197, publicatie nr. 3669, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2001.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement