Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Poetin geeft brieven van Albert I terug aan België

Texte petit  Texte normal  Texte grand
07/12/2018 - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

Bij zijn officieel bezoek aan Rusland in januari 2018 kreeg eerste minister Charles Michel van Vladimir Poetin, president van de Russische Federatie, een opmerkelijk geschenk: een bundel met briefwisseling die koning Albert I tussen 1920 en 1934 richtte aan minister Henri Jaspar. De Kanselarij droeg op zijn beurt de 17 originele brieven en 33 kopieën over aan het Algemeen Rijksarchief.

De ministeriële loopbaan van katholiek Belgisch politicus Henri Jaspar oogt indrukwekkend: hij was voor kortere of langere periode premier, minister van Economische Zaken, minister van Binnenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Volksgezondheid, minister van Koloniën en minister van Financiën. In 1924 werd Jaspar benoemd tot minister van Staat.

De briefwisseling omvat 17 originele brieven en 33 getypte losse kopieën, samengebracht in een verzamelbundel met het wapenschild van België, waarop aan de achterzijde volgend opschrift staat  te lezen: “Lettres du roi Albert à Henri Jaspar. De décembre 1920 à janvier 1934. Appartenant à M. Jacques Henri-Jaspar” (Brieven van koning Albert aan Henri Jaspar. December 1920-januari 1934. Eigendom van M. Jacques Henri-Jaspar).

Op 25 oktober 2018 droeg de Kanselarij dit staatsgeschenk officieel over aan het Rijksarchief. In afwachting van een antwoord op de vraag hoe de bundel in Moskou terechtkwam, stelt het Rijksarchief alvast een digitale kopie ter beschikking.

De briefwisseling getuigt van de nauwe band tussen koning Albert I en Henri Jaspar. Uit de brieven komt de invloed van de vorst op politieke kwesties duidelijk naar voren. Albert I uit zijn bezorgdheid over een aantal symbooldossiers die ook toen al hoog op de agenda stonden, zoals de verontrustende toestand van de overheidsfinanciën [“ Ik reken op u, geachte minister, om een zo perfect mogelijk begrotingsevenwicht te bewerkstelligen, zoals beloofd door de regering (14 augustus 1933)], de werking van de NMBS of het Catalaans eenheidstreven. Als weerspiegeling van zijn tijd biedt deze bundel kortom een directe kijk op de jaren 1920 en 1930.

Dit kostbare document zal worden bewaard bij het Algemeen Rijksarchief, waar het de vijftig dozen met archief van Henri Jaspar zal vervolledigen.

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement