Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Op weg naar een federaal webarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/11/2018 - Onderzoek - Archiefbeheer - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Iedereen is wel bekend met de 404 HTTP response code, die aangeeft dat de webpagina die je had opgevraagd niet meer beschikbaar is. Dit is op zijn minst frustrerend, maar duidt ook op een onderliggend probleem: dagelijks gaat veel interessante informatie op het web verloren. Het Rijksarchief en de andere partners binnen het onderzoeksproject PROMISE buigen zich over deze problematiek. Het project werkt een federale strategie uit voor het archiveren van het Belgisch web.

De voorbije maanden werd de informatie over het beheer van webarchieven binnen buitenlandse erfgoedinstellingen, verzameld tijdens de eerste fase van het PROMISE-project, toegepast op de Belgische context. Het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek stippelden onder andere de grote lijnen uit voor een gemeenschappelijke webarchiveringsstrategie. Ook het Belgisch juridisch kader rond de werking van het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek werd uitvoerig geanalyseerd.

Het Rijksarchief werkte bovendien aan een eerste voorstel voor een ‘seed list’ of een lijst van URL’s die via een ‘crawler robot’ kunnen worden vastgelegd. Concreet gaat het over websites van federale instellingen (uitvoerende, gerechtelijke en wetgevende machten), ministeriële kabinetten, ministers en staatssecretarissen, provincies, regio’s, gemeenschappen en van publieke organismen die een link hebben met het federaal niveau. Deze lijst zal jaarlijks worden herzien en zal ook verder worden aangevuld op basis van interne en eventueel externe voorstellen.

In de komende maanden zullen de onderzoekers werken aan een pilootproject waarbij de volledige web archiving workflow zal worden getest: crawlen van websites, kwaliteitscontrole, integratie van de nieuwe bronnen en hun metadata in de collecties van het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek en het ter beschikking stellen van deze nieuwe bronnen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement