Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

500 kadasterplannen uit het Rijksarchief te Namen digitaal raadpleegbaar in de leeszalen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/10/2018 - Digitalisering - Onderzoek - Rijksarchief te Namen

Het Rijksarchief blijft volop inzetten op de digitalisering van zijn kaarten en plattegronden. Vijfhonderd kadasterplannen uit de Franse tijd die worden bewaard in het Rijksarchief te Namen zijn voortaan digitaal raadpleegbaar in al onze leeszalen. In totaal kan je in de leeszalen nu al ruim 78.000 digitale kaarten en plattegronden bestuderen.

In het federaal programma voor digitalisering van het Belgisch archivalisch erfgoed nemen de kaarten en plattegronden die worden bewaard in het Rijksarchief een prominente plaats in. Daarbij is niet alleen hun geschiedkundige en esthetische waarde doorslaggevend, maar ook het feit dat ze door hun vaak grote formaat moeilijk hanteerbaar zijn voor raadpleging.   

De afgelopen jaren digitaliseerde het Algemeen Rijksarchief 500 plattegronden die in het begin van de 19e eeuw werden aangemaakt door de Kadasteradministratie van het (destijds Franse) departement Samber en Maas. De plannen, die dus verder teruggaan dan het eerste Belgische kadaster uit 1834, hebben betrekking op de gemeenten Achêne, Agimont, Aische-en-Refail, Ambly, Anhée, Annevoie, Anseremme, enz.

In 1928 bracht de regionale directie van het Kadaster van Namen de plannen over naar het Rijksarchief, waar ze werden geordend door Dieudonné Brouwers. In 1988 stelden Guy Delvigne en Jeannine Orlowski in het Rijksarchief te Namen een analytische inventaris op van deze kaartencollectie. Deze inventaris is nu in overeenstemming gebracht met de gangbare standaarden voor archiefbeschrijving en gepubliceerd in onze zoekrobot. Dankzij deze gedetailleerde inventaris kunnen de plannen van Achêne tot Flawinne (nrs. 1 tot 72 van de inventaris) voortaan digitaal worden geraadpleegd in alle leeszalen van het Rijksarchief.

De kadasterplannen die aan het begin van de 19e eeuw werden vervaardigd door de Franse administratie verenigen de esthetische kwaliteiten van handgemaakte plannen met de nauwgezetheid waarmee goed opgeleide landmeters te werk gingen. Ze geven heel precies het vastgoed weer van de betrokken gemeenten en kunnen gelinkt worden aan het geschreven kadasterarchief waarin eigenaars, percelen en waardebepalingen staan opgelijst. Deze documenten dienden om het kadastraal inkomen te bepalen waarop de grondbelastingen werden geheven. Zo gaat het er trouwens ook vandaag nog aan toe… Met de plannen kunnen onderzoekers zich een idee vormen van hoe een streek eruitzag aan het einde van het ancien régime en vóór de industrialisering. Dit archief vervolledigt zonder meer de cartografische geschiedenis van onze contreien, die in 1777 was ingezet met het werk van graaf de Ferraris.

De digitalisering van de handgemaakte kadasterplannen uit de Franse en Hollandse tijd die worden bewaard in het Rijksarchief te Namen wordt in 2019 voortgezet. Op termijn zullen 2.412 documenten, gekopieerd in 3.080 digitale bestanden, digitaal raadpleegbaar zijn.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement