Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Jaarverslag Archieftoezicht 2017 online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/09/2018 - Archiefbeheer - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Het Rijksarchief staat in voor het toezicht op de archiefvorming en het archiefbeheer in de overheidsdiensten en ziet erop toe dat een selectie van deze archieven, na het verstrijken van het administratief-juridisch nut, voor permanente bewaring wordt overgebracht. Archieftoezicht is een zaak van het hele Rijksarchief, en levert een caleidoscopisch beeld op van het Belgische archieflandschap.

De afdeling Toezicht en advies coördineert het nationaal archieftoezicht en oefent toezicht uit op de centrale diensten van de federale organisaties met zetel in Brussel (de FOD’s, de POD’s, de instellingen van openbaar nut, de openbare instellingen van de sociale zekerheid enzovoort). De Rijksarchieven in de provincies staan in voor het archieftoezicht op de buitendiensten van de federale organisaties, op hoven en rechtbanken en op regionale en lokale instellingen. Het informatie- en archiefbeheer bij de overheden varieert van zeer performant tot matig, met uitschieters in positieve en in negatieve zin.

De toezichts- en adviesopdracht van het Rijksarchief is voor het grote publiek weinig zichtbaar, maar is cruciaal binnen onze werking.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement