Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

19e-eeuwse vreemdelingendossiers online doorzoekbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/08/2018 - Onderzoek - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief bewaart circa 80.000 vreemdelingendossiers die de Vreemdelingenpolitie tussen 1830 en 1890 opende. De fiches die toegang bieden tot deze dossiers zijn dankzij het BRAIN-onderzoeksproject IMMIBEL voortaan doorzoekbaar via de zoekrobot van het Rijksarchief. Online raadpleging van de fiches betekent een grote stap vooruit voor onderzoekers die over migratiegeschiedenis werken, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar ontbrekende puzzelstukjes in hun familiegeschiedenis.

In 1832 werd de 'Openbare Veiligheid' opgericht als een autonome directie onder het ministerie van Justitie. Ze werd belast met het controleren en registreren van de vreemdelingen op het jonge Belgische grondgebied. Agenten van de vreemdelingenpolitie werkten nauw samen met lokale gerechtelijke en politionele instanties om vreemdelingen te registreren en te evalueren of ze al dan niet in het land mochten verblijven. In de loop der jaren legde de Vreemdelingenpolitie een gigantische reeks individuele dossiers aan waarin zoveel mogelijk vreemdelingen administratief werden geïdentificeerd.

Van de meer dan 500.000 individuele vreemdelingendossiers die de Vreemdelingenpolitie tussen 1830 en 1890 opende, werden er circa 80.000 bewaard. Deze dossiers zijn voortaan doorzoekbaar via de zoekrobot van het Rijksarchief. De dossiers werden ontsloten aan de hand van alfabetisch geordende fichekaarten die dankzij het BRAIN-onderzoeksproject IMMIBEL werden gedigitaliseerd en geïntegreerd in de Zoeken naar personen-zoekrobot van het Rijksarchief.

Werd het volledige dossier bewaard?

Wil je de 19e-eeuwse vreemdelingendossiers online doorzoeken? Selecteer in de zoekrobot onder “aktetypen” het lemma “vreemdelingendossiers”.

Een zoekvraag biedt als resultaat een gedigitaliseerde fichekaart, waarop de basisinformatie over elke vreemdeling genoteerd staat (naam, voornaam, plaats en datum van geboorte). Controleer aan de hand van het dossiernummer of het dossier in kwestie bewaard is gebleven. Een overzicht van de bewaarde dossiers vind je hier. Indien het dossier bewaard is gebleven, kan je het inkijken in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief (Brussel).

De toegangen op de dossiers geopend na 1890 kunnen in de leeszaal op microfilm doorzocht worden.

Praktisch

Zoekwijzer migratiegeschiedenis

Op zoek naar meer info over migratiearchief dat wordt bewaard in het Rijksarchief? Bestel de zoekwijzer Migratiegeschiedenis 1830-1960.

De zoekwijzer is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be:

WILLEMS Bart, STRUBBE Filip & HEYNSSENS Sarah, Migratiegeschiedenis 1830-1960: Zoekwijzer, Zoekwijzer nr. 45, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten).

 

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement