Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Heemkring Ansfried Westerlo draagt archiefstukken over aan het Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/07/2018 - Aanwinsten - Rijksarchief te Antwerpen - Rijksarchief te Beveren

Bij een opruimactie in het heemmuseum in Oevel-Westerlo stootten de mensen van Heemkring Ansfried op twee originele domeinrekeningen van de rentmeester van de graaf van Grobbendonk. De oudste dateert van 1699 en is van de hand van Laurentius de Vries, de andere betreft de periode van kerstmis 1761 tot september 1762 en werd opgemaakt door Carel de Vries, maar na diens overlijden ter afdoening voorgelegd door zijn zoon Jan-Baptist.

Hoe de beide rekeningen in het bezit van de heemkring kwamen, is niet meer te achterhalen. Maar voor het bestuur was het gelukkig zonneklaar dat dergelijke archiefbescheiden niet horen bewaard te worden door een heemkundige vereniging. Daarom werd besloten ze over te dragen aan het Rijksarchief. Door deze beslissing worden de twee rekeningen herenigd met het archief waaruit ze op een onbekend ogenblik in het verleden verdwenen.

In 2016 schonk de heer Carl Willemse uit Grobbendonk het oude archief van de familie de Vries aan het Rijksarchief. Onder zijn voorouders langs moederszijde waren niet alleen rentmeesters van de heerlijkheid, later het graafschap Grobbendonk, maar ook notarissen en secretarissen. Daardoor biedt het familiearchief een interessante staalkaart van de notariële praktijk in de 18e-19e eeuw, maar het bevat bovendien stukken uit, onder andere, het oude gemeentearchief van Ouwen-Grobbendonk en Bouwel. Jammer genoeg waren, aldus de heer Willemse, in de loop der jaren heel wat stukken ‘afgedwaald’, lees: uitgeleend en nooit teruggegeven.

Het toeval wil nu dat onlangs een anonieme schenker in de leeszaal van het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren een document uit datzelfde archief kwam bezorgen. Het gaat om een rechtsgeleerd advies uit 1787 over de tienden van Vorselaar, die voor de helft bezit waren van de graaf van Grobbendonk. Zo blijkt eens te meer dat zogenaamde ‘losse aanwinsten’ niet altijd geïsoleerde stukken hoeven te blijven.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement