Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De rol van de staat in de constructie van geschiedenis en herinnering

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/02/2018 - Publicaties - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Nico Wouters, operationeel directeur van het CegeSoma, is co-editor van The Handbook of State-Sponsored History after 1945'. Met 45 hoofdstukken en ruim 50 auteurs is dit het eerste boek dat systematisch bekijkt welke rol staten spelen in de constructie van geschiedenis en herinnering.

Ondanks het feit dat nationale staten bevoegdheden verloren na 1945, blijven ze essentiële centra van macht. Dit geldt zeker voor alles wat te maken heeft met geschiedenis- en herinneringspolitiek. Binnen een snel veranderende context van globalisering vonden staten tal van nieuwe manieren om macht en invloed uit te oefenen.

De inleiding van deze nieuwe publicatie biedt duiding bij het fenomeen van state-sponsored history. Vervolgens zijn in het boek tien thematische onderdelen opgenomen: wetgeving, nationale archieven, historisch onderzoek en onderzoeksinstellingen, onderwijs, historische musea, memorialen, rechtbanken en gerechtelijke procedures, waarheidscommissies, expertencommissies en officiële verontschuldigingen. Elk thema gaat van start met een inleidend hoofdstuk en biedt vervolgens verdieping via diverse specifieke casussen.

Het boek beperkt zich niet tot de grenzen van Europa.  Heel de geglobaliseerde wereld wordt in het vizier genomen.

Om het boek te bestellen verwijzen we je graag door naar de website van de uitgever.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement