Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

6 teams geselecteerd voor de Digital Information Management Academy (DIMA)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/02/2018 - Archiefbeheer

Tot 8 januari 2018 konden federale organisaties een projectvoorstel indienen bij de Digital Information Management Academy van het OFO. Tien organisaties dienden een voorstel in, en acht namen deel aan de presentatie- en brainstormsessie op 25 januari 2018. Een team van experten selecteerde daaruit zes projecten voor het leertraject. Binnenkort gaan de intensieve workshops van start!

DIMA

In de Digital Information Management Academy (DIMA), een initiatief van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), leren federale projectteams vanuit de praktijk digitale documenten structureren en beheren. Federale organisaties kunnen zich kandidaat stellen voor DIMA met een digitaliseringsproject binnen hun eigen organisatie. Is het project geselecteerd, dan volgt het projectteam zes workshops en wordt het team een jaar begeleid bij de implementatie van het project.

De gidsen? Ervaren experten informatie-en documentatiebeheer van het Rijksarchief en van de FOD BOSA.

De geselecteerde projecten

  • De Kruispuntboom. Het e-ondernemingsdossier bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie)
  • e-Docs 2.0 (FAVV)
  • Implementatie van Alfresco Enterprise @Fedasil (Fedasil)
  • Health on the move (RIZIV)
  • Digitalisering eind-pv's selectie en werving (Selor - FOD BOSA)
  • DVZOE Doc (Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken)

Anderhalf jaar begeleiding

De geselecteerde teams krijgen gedurende anderhalf jaar intensieve begeleiding bij de implementatie van hun project. Tijdens die periode komen alle projectteams een aantal keer samen met de experten van het Rijksarchief en de FOD BOSA om ervaringen uit te wisselen en knelpunten te bespreken. De projectteams hebben bovendien toegang tot een digitaal platform op de e-Campus van het OFO, waar ze vragen kunnen posten en documenten kunnen uitwisselen.

Kijktip

Bekijk de video met getuigenissen van projectteams die deelnamen aan de vorige editie van het opleidingstraject.

Meer info

Neem een kijkje op de website van het OFO.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement