Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Zoekwijzer ‘Belgische koopvaardij (1830-1980’) verschenen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/03/2017 - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Wanneer België in 1830 onafhankelijk wordt, beslist de jonge natie al gauw om haar eigen koopvaardijvloot uit te bouwen. In de loop van de 19de en de 20ste eeuw moderniseert en groeit deze vloot in een snel tempo. Zeilschepen worden vervangen door stoomboten en ook de Red Star Line steamers en de Congoboten varen onder Belgische vlag. Het Rijksarchief bewaart enkele uiterst interessante bronnen over de geschiedenis van de Belgische koopvaardij, zoals de archieven van het Antwerpse Schepenbeheer, de archieven van nationale Bestuur van het Zeewezen, monsterrollen van koopvaardijschepen, passagierslijsten en migratie-verslagen van trans-Atlantische vaarten. De pas gepubliceerde zoekwijzer maakt u wegwijs in deze bronnen en is onder meer geïllustreerd met foto’s uit de collectie van het CegeSoma.

De zoekwijzer

De zoekwijzer is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be.

HEYNSSENS Sarah en WILLEMS Bart, Zoekwijzer Belgische koopvaardij (1830-1980), Reeks Zoekwijzers nr. 43, Publicatienummer 5680, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement