Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Bronnengids voor de geschiedenis van de Joden en het Jodendom in België

Texte petit  Texte normal  Texte grand
07/12/2016 - Publicaties - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - Algemeen Rijksarchief

De bronnen met betrekking tot het Jodendom en de Joodse bevolking in België zijn nagenoeg ontelbaar. Jammer genoeg zijn ze weinig gekend en verspreid over een groot aantal private en publieke (archief)instellingen. De publicatie van een bronnengids over het Jodendom en de Joodse gemeenschap in België, 19de-21ste eeuw, vult deze lacune eindelijk op.

Met meer dan 1.000 beschrijvingsfiches van beschikbare archiefbestanden, is de bronnengids een onmisbaar zoekinstrument. De gids beantwoordt aan een viervoudig opzet, geheel in lijn met de opdrachten van het Rijksarchief:

  • het maatschappelijk geheugen in stand houden;
  • een fundamentele ondersteuning bieden aan wetenschappelijk onderzoek in enge zin en zowel ervaren onderzoekers als gelegenheidsonderzoekers, Belgen of buitenlanders, vertrouwd maken met de bronnen over de politieke, economische, culturele, sociale aspecten en het leefmilieu van de Joodse gemeenschap in België (migratiegeschiedenis en onderzoek naar de inbedding van migranten in het sociaaleconomisch en stedelijk weefsel);
  • zoekpistes bieden voor familiale of genealogische studies;
  • het archivalisch erfgoed valoriseren.

Hoe bestellen?

De archiefgids Bronnen voor de geschiedenis van de Joden en het Jodendom in België (ISBN 978-2-39000-046-4) verschijnt in januari 2017 en is te koop voor € 49,95 in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief.. Elektronisch bestellen kan via een e-mail aan publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement