Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Zes eeuwen geschiedenis van Damme en deelgemeenten overgebracht naar het Rijksarchief te Brugge

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/05/2015 - Aanwinsten - Rijksarchief te Brugge

Begin april 2015 gaf het OCMW van Damme circa 44,5 strekkende meter archief van verschillende rechtsvoorgangers in bewaring aan het Rijksarchief te Brugge. De oudste archiefdocumenten dateren uit de 14de eeuw, de jongste uit de jaren 1970.

De oudste archiefvormer uit deze opmerkelijke aanwinst voor het Rijksarchief is het Sint-Janshospitaal van Damme, midden 13de eeuw opgericht door de stadsmagistraat als passanten- annex ziekenhuis. Het werd gerund door zusters en (tot in de 16de eeuw) broeders die de regel van Sint-Augustinus volgden. Later werd het omgevormd tot rusthuis of bejaardentehuis. Van het Sint-Janshospitaal  is ongeveer 5,5 strekkende meter archief bewaard uit de 14de tot en met de 20ste eeuw. Belangrijkste reeksen zijn de charters, de rekeningen en de leggers of “ommelopers” van het onroerend bezit.

Verder droeg het OCMW van Damme ook nog volgende archieven over:

  • Archief van de Armendis, van het Bureel van Weldadigheid en van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Damme (tweede helft 18de eeuw - ca. 1925)
  • Archief van de burelen van weldadigheid van Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke en Sijsele (eind 18de eeuw - ca. 1925)
  • Archief van de commissies van openbare onderstand van Damme, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke en Sijsele (ca. 1925 - ca. 1976).

De ruggengraat van al deze reeksen wordt gevormd door de notulenregisters, begrotingen en jaarrekeningen.

   
 

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement