Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archieven Portaal Europa. Bouw mee aan APEx-APEF !

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/05/2015 - Archiefbeheer - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Met de alsmaar toenemende digitale dienstverlening van archiefinstellingen groeide binnen de Europese archiefgemeenschap de behoefte om haar ervaring en deskundigheid te bundelen in een pioniersproject, namelijk de uitbouw van een gemeenschappelijk archievenportaal. Het Rijksarchief doet mee aan dit APEx-project en neemt de coördinatie van de Belgische bijdragen op zich door andere Belgische archiefinstellingen uit te nodigen om mee te bouwen.

“The Archives Portal Europe network of excellence -APEx - is a European-based Best Practice Network project
aiming at expanding, enriching, enhancing and sustaining the Archives Portal Europe.”

In januari 2009 startten 12 Europese nationale archieven, waaronder het Rijksarchief in België, het APEnet-project, om samen het 'Archives Portal Europe' (APE) op poten te zetten. Het huidige APEx-project (Archives Portal Europe network of eXcellence) dat in maart 2012 van start ging, is een vervolg op het APEnet project. Anno 2015 wordt met 29 Europese archiefinstellingen verder gewerkt aan het Archieven Portaal Europa

Vanaf oktober 2015 nam een nieuwe stichting (APEF) de resultaten van deze 2 projecten over. APEF staat garant voor de verdere ondersteuning en ontwikkeling van het Archieven Portaal Europa (APE). 

De rol van het Rijksarchief

Het Rijksarchief coördineert de Belgische bijdrage aan APE.
Begin 2022 omvat het Europees archiefportaal wat België betreft:

Aangesloten Belgische archiefinstellingen 81
Geïntegreerde zoekinstrumenten 29.387
Ingevoerde beschrijvingseenheden 8.897.705


Link tussen APEx en Europeana

Naast de hoofddoelstelling – alle Europese burgers gemakkelijk online toegang verschaffen tot de inhoud van het collectieve geheugen, opgeslagen in archieven – wil het APEx-project ook links leggen met het Europeana portaal. Europeana is het vlaggenschipproject van de Europese Unie, dat de Europese burger online toegang wil verschaffen tot de digitale collecties van alle cultuurdomeinen (bibliotheken, archieven, musea, audiovisuele collecties, etc.). Het is de bedoeling dat het Archieven Portaal Europa namens het Europese 'cultuurdomein archieven’ zal fungeren als toeleverancier voor Europeana.

Bouw mee!

Wil jouw archiefinstelling meewerken aan de uitbouw van het Europees archiefportaal?
Neem contact op met de country-managers voor België: Johan Van der Eycken (Nederlandstalig) of Raphaëlle Claude (Franstalig). Zij zullen je wegwijs maken in de te volgen administratieve procedures.

Ben jij of jouw instelling lid van een beroepsvereniging (AAFB, VVBAD), een andere archieforganisatie of een archievenforum (Forum des Archivistes Fédéraux, ArchiefBank Vlaanderen, …)? Dan kan op overkoepelend niveau overleg worden gepleegd met het Rijksarchief/de country-managers voor België en een gezamenlijke infovergadering worden belegd waarop alle praktische en technische projectinformatie aan bod komt.

Meer info? Contacteer Johan Van der Eycken (Nederlandstalig) of Raphaëlle Claude (Franstalig).

We nodigen je graag uit om mee te bouwen aan het Europees archiefportaal!

Update pagina: 08/02/2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement