Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het verhaal van een rijksarchivaris, ‘Perkamentus antiquarius’ en een zegel uit 1260

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/03/2015 - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren

Michel Oosterbosch, archivaris in het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren, getuigt hoe een zegel uit 1260 in maart 2015 in het Rijksarchief terecht kwam!

 “Dit verhaal begint op zaterdag 28 februari 2015 met een wat raadselachtig e-mailbericht van ene ‘Perkamentus antiquarius’, met als bijlage twee foto’s van een zegel in witte was. Hij schreef dat hij in het bezit was gekomen van een los waszegel met tegenzegel van Aleidis van Holland (1228-1284), dat hij had aangekocht op het internet. Er zijn maar twee oorkonden, zo beweerde althans de schrijver, waaraan dit zegel kan gehangen hebben, en één daarvan zou een charter uit 1260 zijn van de Sint-Bernardsabdij in Hemiksem, bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren.

‘Perkamentus antiquaris’ vroeg om een foto te bezorgen van het charter en de afmeting van de afgescheurde perkamenten zegelstaart op te geven. En bovenal kondigde Perkamentus, zoals we hem verder zullen noemen, aan dat hij zinnens was het zegel over te maken aan het archief dat de bijpassende oorkonde bewaart.

Snel dus een kijkje genomen in het cartarium van Sint-Bernards, en jawel hoor: van Aleidis, weduwe van Jan van Avesnes, voogdes van Holland en Zeeland voor haar neef Floris (V), zijn hier zelfs twee oorkonden bewaard, allebei uitgevaardigd op 30 januari 1260. Aan de ene hangt nog steeds een vrij gaaf jachtzegel met heraldisch tegenzegel, van de andere is het zegel inderdaad verdwenen.

Na wat mailverkeer over en weer luidde de conclusie dat het zegel bij het ‘Antwerpse’ charter hoort, én dat de ‘scheiding’ hoogstwaarschijnlijk al dateert van vóór 1912, het jaar van de tekstuitgave door B. Van Doninck en P.J. Goetschalckx. Perkamentus – die verkiest zijn echte identiteit niet publiek te maken – hield woord en stuurde ons het zegel toe, netjes verpakt in bubbelplastiek en een blikken sigarendoos! Daarmee zijn, na wie weet hoeveel jaar, charter en zegel weer met elkaar verenigd, en mag Perkamentus deze “mother and child reunion” op zijn conto schrijven. Wij zijn hem alvast erg dankbaar voor zijn vrijgevigheid en zijn wetenschappelijke bekommernis. U kan zijn kant van het verhaal lezen op zijn blog http://perkamentus.blogspot.nl/.”

Michel Oosterbosch, 18 maart 2015

 

Ook archief op het spoor waarvan u vermoedt dat het thuishoort in het Rijksarchief? Neem contact op met een Rijksarchief in uw buurt!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement