Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archiefbeheer van de Vlaamse openbare besturen: Vlaamse of federale bevoegdheid?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/01/2015 - Archiefbeheer

De bevoegdheid over het openbare archiefwezen in Vlaanderen valt zowel onder de federale Archiefwet als onder het Vlaamse Archiefdecreet. Het arrest 57/2012 van 3 mei 2012 van het Grondwettelijk Hof en het arrest 226.018 van 10 januari 2014 van de Raad van State hebben duidelijk­heid verschaft omtrent de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten inzake het archiefwezen.

Kort samengevat is in Vlaanderen:

 • het Archiefdecreet van toepassing op:
  • alle archiefdocumenten van de volledige Vlaamse overheid, Vlaamse administratieve rechtscolleges, provinciale en gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, extern verzelfstandigde agentschappen van OCMW’s;
  • de (semi)dynamische archiefdocumenten van provincies en gemeenten, behalve die documenten die betrekking hebben op de burgerlijke stand, de organisatie van en het beleid inzake de politie en de brandweer, de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen, de uitvoering van federale regelgeving en de door de federale overheid toevertrouwde opdrachten;
  • de (semi)dynamische archiefdocumenten van andere provinciale en gemeentelijke instellingen, binnengemeentelijke territoriale organen (districten), polders, wateringen en de erkende erediensten.
 • de Archiefwet van toepassing op:
  • alle archiefdocumenten van de volledige federale overheid, Raad van State, hoven en rechtbanken, politiezones en hulpverleningszones;
  • de (semi)dynamische archiefdocumenten van provincies en gemeenten die betrekking hebben op de burgerlijke stand, de organisatie van en het beleid inzake de politie en de brandweer, de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen, de uitvoering van federale regelgeving en de door de federale overheid toevertrouwde opdrachten;
  • de statische archiefdocumenten van provincies en gemeenten, sommige andere provinciale en gemeentelijke instellingen, binnengemeentelijke territoriale organen (districten), OCMW's (met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen), polders, wateringen en de erkende erediensten.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement