Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Wegwijs in het archief van de Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/07/2014 - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

In 350 jaar tijd heeft de Grote Raad voor de Nederlanden – als rechtbank en als bestuursorgaan – minstens 1,5 km archief gevormd. Dat enorme bestand is nog lang niet helemaal ontsloten, maar sinds 2010 is een gids beschikbaar die vorsers wegwijs maakt. Sinds de zomer van 2014 is deze gids ook verkrijgbaar als e-book!

De geschiedenis van de Grote Raad en van zijn archieven

De “Grote Raad van Mechelen”, zoals deze instelling doorgaans genoemd wordt, heeft meer dan drie eeuwen lang een voorname plaats bekleed in het juridisch kader van de Nederlanden. Desondanks is er voor het ogenblik bijzonder weinig over geweten. Om het onderzoek naar deze prestigieuze instelling, haar belang en haar invloed op de Moderne samenleving alvast een duwtje in de rug te geven, werd besloten het omvangrijke archiefbestand dat de Grote Raad door de jaren heen gevormd heeft, zo uitvoerig mogelijk voor te stellen.

Als introductie tot de materie biedt deze archiefgids u eerst een status quaestionis van het institutioneel onderzoek dat reeds heeft plaatsgevonden. Zo vindt u in het eerste deel een samenvatting van wat bekend is over de externe geschiedenis, de bevoegdheden, het ressort, de organisatie en de werking van het hooggerechtshof. In een tweede deel volgt tekst en uitleg bij de geschiedenis en de lotgevallen van het bestand zelf. Vanzelfsprekend komen ook de omvang en de structuur van het archief van de Grote Raad aan bod. Het derde deel biedt u een overzicht van de werkzaamheden die de voorbije 150 jaar in het bestand hebben plaatsgevonden – de “geschiedenis van de ontsluiting” – en een volledige lijst van alle beschikbare toegangen en inventarissen. Daarop volgen nog een heleboel naamlijsten (voorzitters, raadsheren, griffiers, advocaten…), die vooral de identificatie van archiefstukken moeten vergemakkelijken. Het geheel wordt afgesloten met een geactualiseerde bibliografie betreffende de instelling. Na lectuur van deze handleiding vindt u gegarandeerd vlotter uw weg in dit enorme bestand!


De archiefgids

De archiefgids is in papieren versie te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

Dirk LEYDER Dirk, Les archives du Grand Conseil des Pays-Bas à Malines (vers 1445 – 1797), Reeks Gidsen nr. 73, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2010.
Publicatie 4888, € 7,00 (+ eventuele verzendingskosten).

Sinds de zomer van 2014 is deze archiefgids eveneens beschikbaar als e-book!


Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement