Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de oude universiteit Leuven is opgenomen in het 'Memory of the World Register' van UNESCO

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/05/2014 - Rijksarchief te Leuven

UNESCO nam in 2013 het archief van de oude universiteit Leuven (1425-1797), deels bewaard in het Rijksarchief te Leuven en deels in de KULeuven, op in het Memory of the World Register. Op 8 mei 2014 vierden het Rijksarchief te Leuven en de Alma mater deze bijzondere erkenning met een academische zitting waarop de UNESCO-oorkonde officieel werd overhandigd.

Een groot deel van het archief van de oude universiteit Leuven kwam, na de afschaffing  in 1797, in het Rijksarchief terecht. Vandaag wordt 171 strekkende meter archief van de oude universiteit Leuven in het Rijksarchief te Leuven bewaard. De KULeuven bewaart 8 strekkende meter van de instelling, waaronder 375 charters.

De kroonjuwelen van het bestand in het Rijksarchief te Leuven zijn ongetwijfeld de matrikels of inschrijvingsregisters, waarin de namen opgetekend staan van de duizenden studenten die tussen de 15de en de 18de eeuw aan de alma mater gestudeerd hebben.

Wie onderzoek wil doen naar het archief van de oude universiteit Leuven, heeft volgende werkinstrumenten ter beschikking:     

U kan het volledige dossier over het archief van de oude universiteit Leuven hier raadplegen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement