Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief staat 100 dozen diplomatiek archief uit 1914-1944 af aan Duitsland

Texte petit  Texte normal  Texte grand
31/03/2014 - Digitalisering - Rijksarchief te Saint-Hubert - Algemeen Rijksarchief

Op 19 maart 2014 heeft het Algemeen Rijksarchief tijdens een plechtigheid in de Duitse ambassade in Brussel – onder grote persbelangstelling – 17 strekkende meter diplomatiek archief uit de periode 1914-1944 overhandigd aan Duitsland. De betrokken documenten werden gevormd in de ambassade van Duitsland in Brussel, het consulaat-generaal in Antwerpen en het consulaat in Luik. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog lieten de Duitsers dit diplomatiek archief achter. 

Eind augustus 1944, enkele dagen vóór de bevrijding van Brussel, kreeg het personeel van de Duitse ambassade in Brussel, het consulaat-generaal in Antwerpen en het consulaat in Luik de opdracht om België te verlaten en liet daarbij heel wat documenten, boeken, foto’s en propagandamateriaal achter.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden deze documenten toevertrouwd aan het Oorlogsarchief in Anderlecht en in 1953 kwamen ze terecht in het Algemeen Rijksarchief. De propaganda-affiches en een reeks boeken werden nadien overgebracht naar het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Een deel van het archief vond enkele jaren onderdak in het Rijksarchief te Saint-Hubert. Het Rijksarchief inventariseerde de betrokken archiefbestanden een eerste keer in de jaren 1960. In 2012 werd de inventarisatie vervolledigd.

Een eeuw na het uitbreken van de Groote Oorlog en 75 jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog keerde deze 17 meter archief (100 dozen) op 19 maart 2014 terug naar Duitsland, tijdens een symbolische overhandiging op de Duitse ambassade in Brussel. Diplomatiek archief behoort immers tot het land waardoor het werd opgemaakt. De ambassade zal het archief overbrengen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn.

Een deel van het archief werd vooraf gedigitaliseerd en is binnenkort in elke leeszaal van het Rijksarchief digitaal te raadplegen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement