Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archievenoverzicht van het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/03/2009 - Publicaties - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve

Om een overzicht te bieden van de talloze bronnen die te Louvain-la-Neuve worden bewaard, heeft het Rijksarchief in 2009 een archievenoverzicht gepubliceerd. De twee delen beslaan in totaal 833 bladzijden!

Het eerste deel biedt een overzicht van het archief dat werd gevormd door de publiekrechtelijke instellingen van het ancien régime en de hedendaagse tijd (archief van steden en gemeenten, van vredegerechten, enz.).

Het tweede deel focust op het notariaatsarchief, het archief van parochies en instellingen van canoniek recht, archief van privaatrechtelijke personen en groeperingen, evenals van de collecties en de structuur van de bibliotheek. Een geografische trefwoordenlijst is voorzien als leeswijzer. Kortom, een uitermate handig instrument voor al uw opzoekwerk!

Het Archievenoverzicht is te koop in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. U kan ook bestellen of meer inlichtingen vragen via publicat@arch.be.

GODINAS Julie en HENIN Catherine, (dir.) DE MOREAU DE GERBEHAYE Claude, Archives de l’État à Louvain-la-Neuve. Guide des fonds et collections (édition 2008), reeks Gidsen 71, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2009 (2 vol., 833 bladzijden).
Publicatie 4758, € 30,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement