Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

“Vreemdelingenzaken” - Migratie in het naoorlogse België (1944-1980s): onderzoek/archieven

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/03/2022CegeSoma: Luchtvaartsquare 29, 1070 Anderlecht
 • Onthaal vanaf 9u00 
 • Conclusies om 16u15
Tarieven: Gratis toegangContact : communicat@arch.be -

België is sinds geruime tijd een immigratieland. Tijdens het interbellum kende ons land al aanzienlijk meer nieuwkomers dan emigranten. Toch neemtin de naoorlogse periode de migratiestroom nog grotere proporties aan. De beslissingen die de overheid in de lente van 1945 neemt, zijn bepalend voor het migratiebeleid van de eerstvolgende 30 jaar. Laagopgeleide maar goedkope gastarbeiders uit het buitenland worden massaal aangetrokken voor de heropleving van de economie. Tot midden jaren 1950 is de steenkoolindustrie de belangrijkste afnemer van gastarbeiders. Gaandeweg volgen steeds meer bedrijfssectoren het voorbeeld van de mijnpatroons. Vanaf eind jaren 1960 worden merkbaar minder arbeidsvergunningen uitgereikt. Niettemin gaat ook na de migratiestop van 1974 de (legale en illegale) arbeidsmigratie verder. De meeste nieuwkomers verzeilen vanaf dan in ons land via gezinshereniging.

Het historisch onderzoek naar de naoorlogse migratie zit de laatste jaren in de lift, een tendens die gepaard gaat met de ontsluiting van nieuwe archiefbronnen. Een boeiende en actuele materie dus, waaraan het Algemeen Rijksarchief op 24 maart 2022, na twee keer uitstel wegens een welgekend virus, eindelijk een studiedag kan wijden!

In eerste instantie zullen een aantal onderzoekers hun bevindingen presenteren rond diverse aspecten van het naoorlogse migratiebeleid. De namiddagsessie staat dan weer in het teken van het bronnenmateriaal en belicht de valorisatie en het potentieel van zowel publieke als private archieven. De studiedag wil een vruchtbare dialoog tussen de archief- en onderzoekswereld op gang brengen om nieuwe paden voor migratiegeschiedenis te verkennen.

Praktisch

 • Gratis deelname, koffie inbegrepen.
 • Opgelet: beperkt aantal plaatsen.
 • Aanmelding verplicht. Geef ons een seintje per e-mail vóór 14 maart 2022.
   

Programma

 • 9u00          Onthaal
   
 • 9u30          Inleiding
                          Karel Velle, algemeen rijksarchivaris
 • 9u40           HR-management in de mijnindustrie en arbeidsmigratie, 1937-1966
                        
   Frank Caestecker (UGent)
 • 10u05        Du « faux touristes » au « néo-clandestin ». La police des étrangers face à l’immigration irrégulière (1960-1980)
                          Mazyar Khoojinian (ULB)
   
 • 10u30        Koffiepauze
   
 • 10u45        “Gedaan met slaven in den vreemde!” Hoe Volksunie en Vlaams Blok worstelden met migratie (1956-1991)
                          
  Tom Naegels (schrijver, journalist)
 • 11u10         UNHCR erkent vluchtelingen voor België (1952-1988): werden nationale belangen verzekerd?
                 
           Eva Ecker (RUGent) 
 • 11u35          Vragen
 • 11u50          “Vreemdelingenzaken”, een virtuele tentoonstelling
                          
  Filip Strubbe (Algemeen Rijksarchief)
   
 • 12u00         Lunch
   
 • 13u00        Tussen planning en toeval - op zoek naar bronnen over migratie
                           
  Sofie Vrielynck (Amsab) 
 • 13u25         Les archives du Père Dominique Pire et de l'Aide aux Personnes Déplacées (1949-1969). Sources et perspectives
                   
        Bernadette Petitjean (Rijksarchief te Namen)
 • 13u50         Migratie en herdenking: de dossiers vreemdelingenpolitie en de Holocaust
                           
  Dorien Styven (Kazerne Dossin)
   
 • 14u20         Koffiepauze
   
 • 14u35         Vrouwen op de vlucht (1940s-1950s): centraal overheidsarchief vanuit genderperspectief
                           Aline Thomas (Algemeen Rijksarchief) 
 • 15u00         Een beter zicht op migratie? De archieven van de Vreemdelingenpolitie
                           Filip Strubbe (Algemeen Rijksarchief)
 • 15u45         Vragen - Discussie
   
 • 16u15         Conclusies
                           
  Pierre-Alain Tallier (Algemeen Rijksarchief)
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement