Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Trust (in) the Digital Transition

Management and archiving challenges facing a new legal & standard framework

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/11/2017Paleis der Academiën: Hertogstraat 1, 1000 BrusselTarieven: Normaal tarief: 150€ - Studenten: 112,50€ - Vanaf 3 deelnemers van eenzelfde organisatie: 112,50€Contact : -

Het HECTOR-project (2014-2018) is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijksarchief, de Universiteit van Namen, de Université Libre de Bruxelles en de Université de Montréal in het kader van het federale onderzoeksprogramma BRAIN-be. HECTOR wil een analyse maken van de transformatie, de organisatie en het beheer van hybride documenten en dossiers (papier en digitaal) in de Belgische federale administraties. De doelstelling is om de overgang naar een betrouwbaar, veilig en efficiënt e-government te faciliteren. Het internationaal colloquium Trust (in) the Digital Transition. Management and archiving challenges facing a new legal & standard framework presenteert het onderzoek en de resultaten van het HECTOR-project.

Tijdens een rondetafelgesprek zullen Belgische en buitenlandse specialisten uit de overheids- en de privésector hun expertise en ervaringen delen en van gedachten wisselen over de uitdagingen van de digital turn. Ze zullen antwoorden zoeken op de vraag hoe een wettelijk kader, standaarden en certificeringsmechanismen vertrouwen kunnen inboezemen en kunnen zorgen voor een harmonieus werkproces voor elektronische archivering. 

Praktisch

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement