Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het karmelietessenklooster van Bergen en zijn archief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/02/2017Maison de la Mémoire, Bergen - Ateliers FUCaM, rue des Soeurs Noires 2, 7000 Bergen. Ingang langs de rue du Grand Trou OudartTarieven: € 6,00Contact : pierre-jean.niebes@arch.be -

Op woensdag 15 februari 2017 om 20u geeft Pierre-Jean Niebes, archivaris bij het Rijksarchief te Bergen en auteur van een inventaris van het archief van het karmelietessenklooster van Bergen, een lezing over de weinig bekende geschiedenis van het klooster.

Het archief van de kloosters van de ongeschoeide karmelietessen van Brugelette, Bergen, Mont-sur-Marchienne en Zinnik werd in juni 2013 naar het Rijksarchief te Bergen gebracht. Vandaag is het geïnventariseerd en raadpleegbaar. Tijdens het ancien régime bevonden zich in de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik 20 gemeenschappen van ongeschoeide karmelietessen, de kloosterorde die was ontstaan uit de hervormingen van Theresa van Avila. Het karmelietessenklooster van Bergen werd in 1607 gesticht door Ana de Jesús, die bevriend was met Teresa van Avila en de eerste kloosteroverste werd van de karmelietessengemeenschap van Brussel, in datzelfde jaar opgericht. Door een edict van Jozef II uit 1783 en een decreet van het Franse Directoire uit 1796 werden alle Belgische karmelietengemeenschappen, met uitzondering van deze van Luik, afgeschaft. Op initiatief van de Franse karmelietes Angélique Guéau de Réverseaux werden de kloosters van Bergen en Namen in 1873 weer opgericht. De karmelietessen uit Roubaix die in Gent verbleven, verhuisden daarop naar Bergen. Het karmelietessenklooster van Bergen werd uiteindelijk bij canoniek decreet opgeheven op 14 december 2015. Pierre-Jean Niebes zal de geschiedenis van het klooster schetsen aan de hand van het levensverhaal van een aantal karmelietessen die er destijds verbleven.

Tijdens de lezing zal de inventaris te koop worden aangeboden. Hij is eveneens verkrijgbaar in het Rijksarchief te Bergen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden als pdf.

De lezing is een organisatie van het Maison de la Mémoire van Bergen en het Rijksarchief te Bergen.

Inkom: € 6,00

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement