Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het kamp van Lokeren: de expo / het debat

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/03/2018Start programma (9.30u): Stadhuis Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 LokerenOpeningsuren:

Vrijdag 9 maart 2018: 9.30u-21u.

Tarieven: Programma 9 maart 2018: enkel de lunch is betalend (10 euro per persoon). Contact : Leen.Heyvaert@lokeren.be - 09 345 4458

Nog tot 14 oktober 2018 is in het Stadsmuseum van Lokeren een expo over het interneringskamp van Lokeren te bezoeken. Het CegeSoma en het Rijksarchief te Gent werkten inhoudelijk mee aan de expo en vertegenwoordigen op 9 maart 2018 het Rijksarchief op een debat over de betekenis van interneringscentra zoals dat van Lokeren in een nationale en internationale context.

Het kamp van Lokeren: de expo

Het CegeSoma en het Rijksarchief te Gent werkten mee aan de wetenschappelijke ondersteuning van de tentoonstelling Het Kamp van Lokeren 1944-1947. Opgesloten tussen zwart, wit en grijs, die net zoals de bronnengids Was opa een nazi?, de website www.belgiumwwii.be en de tv-reeks Kinderen van de collaboratie focust op de maatschappelijke impact van collaboratie en repressie.

Tussen 1944 en 1947 gebruikte de Belgische overheid een voormalig Duits gevangenenkamp even buiten het stadscentrum van Lokeren als interneringscentrum voor personen die verdacht werden van collaboratie of daarvoor veroordeeld waren. Onder de meer dan 20.000 geïnterneerden zaten mensen van allerlei slag. Na de sluiting in 1947 verzonken het kamp en zijn geschiedenis enigszins in de vergetelheid, maar voor de ex-kampbewoners bleef hun verblijf deel uitmaken van een moeilijk te verwerken verleden.

Aalmoezenier en fotograaf Longinus De Munter fotografeerde het kamp en zijn bewoners in zwart, wit en grijs. Zijn beelden zijn uniek: het leven in naoorlogse gevangenissen en interneringscentra werd zelden in beeld gebracht. Naast zijn foto’s toont de expo hoogstaand artistiek werk van schilders, tekenaars, componisten en schrijvers – denk aan Filip De Pillecyn, Paul De Clercq, Gaston Feremans en Romain Malfliet – dat in of over het kamp werd gemaakt. Getuigenissen uit dagboeken van de kampbewoners en bewakers wisselen af met actuele verhalen en herinneringen van ooggetuigen en hun kinderen. Bruno De Wever  (Vakgroep Geschiedenis UGent / Instituut voor Publieksgeschiedenis) noemt het kamp van Lokeren een van de belangrijkste Vlaamse herinneringsplaatsen van de naoorlogse repressie.

Het kamp van Lokeren: het debat

Aansluitend bij de tentoonstelling vindt op 9 maart 2018 een debat plaats over de betekenis van interneringscentra zoals dat van Lokeren in een nationale en internationale context, met verschillende (inter)nationale experts op het vlak van collaboratie, repressie en Vlaamse beweging. Paul Drossens, diensthoofd van het Rijksarchief te Gent, en Chantal Kesteloot, afdelingshoofd Publieksgeschiedenis bij het CegeSoma, maken deel uit van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van de tentoonstelling en vertegenwoordigen het Rijksarchief tijdens het debat op 9 maart 2018.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement