Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Dilemma’s. Van schade koesteren tot diepgaand restaureren

Tweede internationaal Cores-symposium

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/05/2018Rijksarchief te Brugge: Predikherenrei 4A, 8000 BruggeTarieven: € 70; Leden Belgisch-Nederlands boekbandengenootschap: € 50; Oud-cursisten Syntra West: € 50Contact : rijksarchief.brugge@arch.be - +32 (0)50 33 72 88

Wat is schade? Mag een restauratie mooi zijn? Hoe dwingend is reversibiliteit bij een restauratie? Welke waarde geven we aan de historische sensatie van een document? Deze en andere vragen zijn bekend bij wie vertrouwd is met papieren erfgoed, maar de antwoorden zijn minder vanzelfsprekend. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers benaderen conservatie en restauratie elk vanuit een eigen, vakgerichte aanpak en deze benaderingswijzen gaan wel eens met elkaar in conflict. Tijdens dit tweede Cores-symposium geven alle betrokken partijen toelichting bij hoe zij met deze dilemma’s omgaan. De voertaal van het congres is Engels.

In de voormiddag worden korte referaten gehouden, waarna de sprekers in debatvorm hun standpunten bij elkaar aftoetsen. In de namiddag volgt een case study: de restauratoren die archief, incunabelen en handschriften hebben gerestaureerd/geconserveerd in functie van de internationale tentoonstelling Haute lecture by Colard Mansion: vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge (Groeningemuseum) lichten hun aanpak toe. Aansluitend wordt de tentoonstelling bezocht.

Programma

 • 09.30u - 10.00u                Onthaal in het Rijksarchief te Brugge (Predikherenrei 4A, Brugge)
 • 10.00u                               Inleiding  vanuit CORES door voorzitter dhr. Ludo Vandamme
 • 10.10u - 11.50u                 Vier dilemma's in vier korte lezingen en een panelgesprek:
  1. Verval vs authenticiteit
   Kathryn Rudy (professor, University of Sit Andrews, Fife) is een kunsthistorica die onderzoek doet naar the secret lives of medieval manuscripts.
  2. Reversibel vs irreversibel
   Rita Udina (zelfstandig restaurator boek en papier, Barcelona) spreekt vanuit haar restauratiepraktijk over de deontologie van de reversibiliteit van materialen en handelingen.
  3. Conserveren vs raadplegen
   Mito Matsumaru (Book conservator, University of Cambridge) kent bij restauratie van boekbanden een belangrijke plaats toe aan het toekomstig gebruik.
  4. Waardering vs conservering
   Tom Deneire (Conservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen) bespreekt als collectiebeheerder de mogelijkheden van boeken EHBO voor de conservatie van laag gewaardeerde collecties.
 • 11.50u - 12.15u              Debat: de vier sprekers gaan met elkaar in dialoog
                                         Moderator: Eve Van Dael, adviseur behoud en beheer bij vzw FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.
 • 12.35u - 13.30u              Broodjeslunch
 • 13.30u - 14.30u              Dilemma's bij het exposeren van archief, boeken en prenten in relatie tot de internationale tentoonstelling
                                         'Haute Lecture by Colard Mansion'
  (Groeningemuseum, Brugge).
                                           Vier presentaties in twee parallelsessies:
  1. Restauratoren Cindy landry (Parijs) en Valérie Marcelli (Vesoul) over de restauratie (boekblok én textiele band) van het Colard Mansion-handschrift van de Romuléon (Besançon, BM, ms. 850).
  2. Restaurator Tatiana Gersten (Brussel) over de restauratie van een hybride gebedenboek uit de 15e eeuw (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. Res. S. II. 86244-256).
  3. Restaurator Martine Eeckhout (docent bij Cores, Brugge) over eerstelijnsconservatie en boekensteunen (voor een dubbele opening).
  4. Tentoonstellingsscenograaf Koen Bovée (Brugge) over het presenteren en exposeren van archief, boeken en prenten en het vormgeven van een "boekententoonstelling".
 • 14.30u - 16.00u               Bezoek aan de expo 'Haute Lecture by Colard Mansion' met specifieke aandacht voor scenografie, presentatie, conservatie en restauratie
 • 16.00u                             Receptie aangeboden door het Stadsbestuur Brugge in de Salons van het Stadhuis (Burg 12)


Inschrijven

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement