Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De nieuwe Archiefwet in Nederland

Studienamiddag

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/10/2021CegeSoma: Luchtvaartsquare 29, 1070 BrusselOpeningsuren:

Dinsdag 12 oktober 2021, van 13.00u tot 16.30u.

Tarieven: Gratis toegangContact : event@arch.be -

In Nederland wordt sinds 2016 werk gemaakt van de modernisering van de archiefwetgeving. Op 1 januari 2023 moet een nieuwe Archiefwet in werking treden die aangepast is aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard. Het Rijksarchief heeft drie Nederlandse collega’s uitgenodigd die bijzonder goed geplaatst zijn om de Nederlandse archiefwetgeving toe te lichten en interessante pistes te duiden. Meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Programma

 • 13:00      Onthaal
 • 13:15      Welkom (Karel Velle, algemeen rijksarchivaris)
 • 13:20      De Archiefwet in België en Nederland: gelijkenissen en verschillen (Geert Leloup)
 • 13:30      Aanleiding en proces voor de nieuwe Archiefwet in Nederland (Marit Vochteloo)
 • 13:45      Vragen en discussie
 • 14:00      Koffiepauze
 • 14:15      Belangrijkste aanpassingen in de nieuwe Archiefwet
                 - Risicobenadering voor het beheer van documenten (Marit Vochteloo)
                 - Flexibilisering van selectie (Geert Leloup)
                 - Verkorting overbrengingstermijn en invoering ‘Bewaren bij de Bron’ (Bodien Abels)
                 - Herziening van het openbaarheidsregime (Bodien Abels)
 • 15:45      Slotdiscussie (Geert Leloup)
 • 15:55      Slotwoord (Karel Velle)
 • 16:00      Afsluitende drink

Sprekers

 • Marit Vochteloo, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Media & Creatieve Industrie in Den Haag. Lid projectteam van ministerie van OCW voor de wijziging van de Archiefwet, archiefbesluit en archiefregeling (o.a. als projectleider Archiefwet en Projectleider Archiefbesluit).
 • Drs. Bodien Abels, coördinator strategische openbaarheid en open data bij het Nationaal Archief in Den Haag. Momenteel ook programmamanager implementatie nieuwe Archiefwet bij het Nationaal Archief (coördineren voorbereiding organisatie en input voor de nieuwe wet) en lid van projectteam o.l.v. ministerie van OCW voor wijziging van de archiefwet, archiefbesluit en archiefregeling.
 • Dr. Geert Leloup, coördinator kennisproducten bij het Nationaal Archief in Den Haag. Voordien werkleider bij het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijke kennis en kaders op het gebied van digitaal beheer van overheidsinformatie, waardering en selectie en privacy. Levert input voor het archiefbesluit voor het thema waardering en selectie.

Praktisch

Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement