Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De hedendaagse Oost-Belgische geschiedenis III

De heropbouw na de Tweede Wereldoorlog in de Duits-Belgische grensregio

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 13/11/2015 tot 14/11/2015Stadsarchief Aken (in gebouw 'Nadelfabrik'): Reichsweg 30, 52068 Aken Tarieven: Gratis toegangContact : stadtarchiv@mail.aachen.de - +49 (0)241 432 4972

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 november 2015 organiseren het Rijksarchief te Eupen, de werkgroep Belgisch-Deutsche Grenzgeschichte en het Stadsarchief van Aken alweer de derde editie van de studiedag over de hedendaagse Oost-Belgische geschiedenis, met als thema dit jaar de wederopbouw in het Belgisch-Duitse grensgebied na de Tweede Wereldoorlog (Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg im belgisch-deutschen Grenzland). Het onderwijs- en onderzoekdepartement “Economische, sociale en technologische geschiedenis” van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) te Aken, de Universiteit van Luik en het Centrum voor regionale geschiedenis van de Duitstalige Gemeenschap van België zijn partners van het evenement. Plaats van afspraak is het Stadsarchief van Aken (gebouw ‘Nadelfabrik’).

De Tweede Wereldoorlog had rampzalige gevolgen voor de Belgisch-Duitse grensregio. Niet alleen moest aan beide zijden van de grens een materiële wederopbouw worden georganiseerd, er moest ook worden gezocht naar een nieuw vreedzaam samenleven. Hoe werd dit alles aangepakt aan zowel Belgische als Duitse kant? Welke problemen stelde de wederopbouw? Welke aspecten van de samenleving konden worden voortgezet en waar moest van nul herbegonnen worden? In hoeverre hadden de naoorlogse ellende en tekorten een invloed op het leven in de grensstreek? Al deze vragen komen vanuit Belgisch-Duits perspectief aan bod tijdens het tweedaagse colloquium.

Op vrijdagavond leidt de film “Sündige Grenze” (1951) een van de centrale thema’s in van de naoorlogse geschiedenis van de grensregio: smokkel. Op zaterdag volgen een aantal wetenschappelijke lezingen met recente onderzoeksresultaten i.v.m. de materiële (infrastructuur en bouwkunde) wederopbouw en de politieke en economische betrekkingen aan beide zijden van de grens. De studiedag wordt afgesloten met een panelgesprek waar deskundigen en tijdsgetuigen het zullen hebben over de naoorlogse smokkel in de grensregio. 

LET OP! Het aantal plaatsen is beperkt. U kan zich telefonisch (+49(0)241-432-4978) of per e-mail (stadtarchiv@mail.aachen.de) inschrijven bij het secretariaat van het Stadsarchief van Aken. Enkel na bevestiging van de inschrijving is deelname mogelijk.


PROGRAMMA

13 november 2015

19.00u:                            Vertoning van de film “Sündige Grenze” uit 1951, met een wetenschappelijke inleiding door dr. Christoph BRÜLL, Universiteit Luik

14 november 2015

vanaf 9.30u:                      Ontvangst

10.00-10.20u:                    Welkomstwoord door
                                         - het Stadsarchief/deCultuurdienst van de stad Aken
                                         - Els HERREBOUT, Rijksarchief te Eupen
                                         - Paul Thomes, WISOTECH RWTH

10.20-10.30u:                    Het herstel van de Belgisch-Duitse betrekkingen na Wereldoorlog II,
                                          dr. Christoph BRÜLL, Universiteit Luik

10.30-11.00u:                    De materiële wederopbouw in het zuiden van de Duitstalige regio’s van België
                                          Els HERREBOUT, Rijksarchief te Eupen

11.00-11.30u:                    Stedenbouwkundige projecten voor de wederopbouw van Aken
                                          Florian WÖLTERING en Sarah GATZLIK, RWTH Aken

11.30-12.00u:                    De architectonische wederopbouw van Aken na 1944/45
                                         Jan RICHARZ, RWTH Aken

12.00-13.30u:                    Middagpauze

13.30-13.40u:                    De Belgisch-Duitse economische betrekkingen na Wereldoorlog II
                                          dr. Peter QUADFLIEG, Hessisches Staatsarchiv Marburg

13.40-14.10u:                    Smokkel aan de Belgisch-Duitse grens tijdens de Tweede Wereldoorlog
                                          Juliano d’Assis Mendonca, Universiteit Keulen

14.10-14.40u:                    De “intellectuele wederopbouw” in de Oostkantons na 1945. Een overzicht
                                          dr. Carlo LEJEUNE, Centrum voor regionale geschiedenis van de Duitstalige Gemeenschap in België

14.40-15.00u:                    Koffiepauze

15.00-16.00u:                    Rondetafelgesprek over het onderwerp “Smokkel in het grensgebied”
                                          Panelleden:
                                          - Mevr. Gabriele QUADFLIEG, dochter van een grenswachter uit Herzogenrath
                                          - Jacqueline HUPPERTZ, vertegenwoordigster van de burgemeester van Mützenich
                                          - Tijdsgetuigen
                                          - dr. Thomas MÜLLER, Douanemuseum ‘Friedrich’
                                          - dr. Holger DUX, Volksuniversiteit Aken

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement