Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

West-Vlaamse akten

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Dit vrijwilligersproject loopt al sinds 1999 in het Rijksarchief Brugge. In de loop der jaren werkten vele tientallen vrijwilligers eraan mee, waaronder ook vrijwilligers vanuit het Rijksarchief Kortrijk en vanuit meerdere stedelijke archieven waaronder Oostende, Anzegem, Brugge en Veurne. Momenteel zijn meer dan 50 vrijwilligers actief in het project.

De oorspronkelijke bedoeling was het repertoriëren en ontleden in een databank van alle West-Vlaamse 19de-eeuwse huwelijksakten. Na verloop van tijd liep het project behoorlijk “uit de hand”. De databank BS-huwelijken West-Vlaanderen kreeg zijn logische tegenhangers met databanken over de BS-geboorten en BS-overlijdens, en databanken waarin akten van doop, trouw en begrafenissen uit de parochieregisters van de provincie opgenomen werden. Ook gegevens uit erfenisaangiften, staten van goed en wezerijregisters kwamen aan de beurt in afzonderlijke databanken. Alle databanken samen bevatten gegevens uit ongeveer 8,37 miljoen akten, goed voor 20,38 miljoen namen.

Niet alleen genealogen overal ter wereld kunnen hieruit een schat aan informatie puren, ook universitaire middens maken er dankbaar gebruik van voor historisch-demografisch onderzoek.

Meer informatie op www.vrijwilligersrab.be

De gegevens uit die databanken worden jaarlijks toegevoegd aan het personenzoeksysteem van het Rijksarchief “Zoeken naar personen”.

Update pagina: 29/03/2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement