Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vertaling van Franstalige inventarissen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Vele van de bestanden die in Rijksarchief Leuven worden bewaard, werden overgebracht vanuit het Algemeen Rijksarchief (Brussel) na de splitsing van de provincie Brabant. De bestanden in kwestie kregen in het verleden vaak een Franstalige inventaris. Deze werkstukken worden nu systematisch in het Nederlands vertaald.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement