Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting van niet-geïnventariseerde archiefbestanddelen en van onvoldoende beschreven archieven

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Drie vrijwilligers van het Rijksarchief te Brugge beschrijven ongeordende ‘restanten’ of nog niet beschreven archiefbestanddelen die worden bewaard in het Rijksarchief te Brugge, zowel ancien régimearchief als hedendaags archief. Ze leggen zich ook toe op de verfijning van beschrijvingen van bestaande, soms al te beknopte, toegangen.

In concreto gaat het om beschrijvingen van het archief van de heerlijkheid Oostkamp, van de verzameling ‘Triage/Schifting Van Zuylen’ (archief van het Brugse Vrije), nadere ontsluiting van de gegevens over ‘conscrits’ in het archief van de Franse Hoofdbesturen, nadere ontsluiting van de verzamelingen ‘Verwoeste Gewesten’ en ‘Onbezet België’, beschrijving van nog niet geïnventariseerde gedeelten van het archief van de Proosdij Sint-Donaas, en van het hedendaags kerkarchief van Pittem, ontsluiting van de schepenbankarchieven van Langemark en van Ardoooie, …

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement