Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting van het muzikaal archief van de Sint-Walburgakerk in Brugge

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Het oudste stuk uit het muzikaal archief van de Sint-Walburgakerk in Brugge is een “Antifonale”, gedrukt in Antwerpen (1758), met een handgeschreven toevoeging van het “Officium” voor het Heilig Bloed.

De rest van dit archief bestaat uit meer dan 300 handgeschreven en gedrukte partituren die dateren uit de periode 1834 tot het interbellum van de 20ste eeuw. Ze bevatten muziek gecomponeerd vanaf begin 16de eeuw tot en met het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Alle partituren worden één voor één nauwkeurig beschreven door een gepensioneerd wetenschappelijk medewerker van het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) in Brussel. Het is ook de bedoeling hierover een wetenschappelijke studie te publiceren én om de muziek opnieuw te laten uitvoeren.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement