Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting van de procesdossiers van het Brugse Vrije

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Twee vrijwilligers ontsluiten sinds ongeveer vijftien jaar de voordien nooit beschreven verzameling ‘Procesbundels van het Brugse Vrije’.  De resultaten van hun monnikenwerk worden gepubliceerd als Inventaris van de Verzameling Procesbundels van het Brugse Vrije. Een juridische bron voor de geschiedenis van landbouw en platteland in de 17de en 18de eeuw. Tussen 2004 en 2012 verschenen drie delen, telkens in twee volumes. In totaal bevatten deze volumes 22.000 procesdossiers of fragmenten van procesdossiers, die samen iets meer dan 150 strekkende meter  archief vertegenwoordigen. Intussen zijn nog eens ruim 10.000 bundels (bijna  75 strekkende meter) beschreven en wacht nog circa 330 strekkende meter op ontsluiting.

De verzameling ‘Procesbundels van het Brugse Vrije’ bevat niet enkel bundels m.b.t. processen gevoerd voor de schepenbank van de kasselrij van het Brugse Vrije, maar ook betreffende talrijke processen gevoerd voor ondergeschikte rechtbanken. Een beperkt aantal handelt zelfs over processen gevoerd voor rechtbanken van buiten het ressort van het Brugse Vrije, in het bijzonder voor de schepenbanken van de kasselrijen Ieper en Kortrijk. Daarnaast zitten in de verzameling her en der verspreid ook minstens enkele tientallen meters archief die niet als processtukken kunnen beschouwd worden en afkomstig  zijn van uiteenlopende archiefvormers, zowel  burgerlijke overheden als kerkelijke instellingen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement