Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting van de oorlogsschadedossiers Oost-Vlaanderen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd heel wat schade aangericht aan privébezittingen, waarvoor nadien schadevergoeding kon worden aangevraagd. Tussen 1940 en 1945 werden 506.090 onroerende goederen – of zowat 23% van de gebouwen die vóór de oorlog bestonden – beschadigd of verwoest. Geen enkele provincie bleef gespaard.

In de hoop schadevergoeding te krijgen, hebben de eigenaars hun goederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden beschadigd nauwkeurig opgelijst en beschreven, met toevoeging van aankoopbewijzen, certificaten, plattegronden, prentkaarten en foto’s. Hoewel in zwart-wit en vaak helemaal vergeeld geven deze visuele getuigen toch een duidelijk beeld van de omvang van de “collateral damage” van de oorlog.

De documenten geven een beeld van de toestand van het bebouwd en onbebouwd onroerend goed, van de industriële en commerciële uitrustingsgoederen en van het landbouwareaal in het hele land. De inventaris van de schade aan onroerend en roerend bezit bevat ook heel wat details over verloren meubilair, beddengoed, vaatwerk, voedingswaren en familiesouvenirs. De individuele dossiers over oorlogsschade aan privégoederen tijdens de Tweede Wereldoorlog vormen met andere woorden een bron van onschatbare waarde voor de geschiedschrijving van de 20ste eeuw.

In het Rijksarchief te Gent berust de centrale reeks individuele dossiers ‘oorlogsschade aan private goederen’ met betrekking tot de provincie Oost-Vlaanderen, in omvang ongeveer 850 strekkende meter. De nadere toegang in de vorm van een geografische fichier (op adres) is jammer genoeg verloren gegaan. Om de raadpleging van dit waardevolle archief mogelijk te maken, is een vrijwilligersproject opgestart met als doel de ontsluiting van deze duizenden dossiers te realiseren. Van elk dossier worden de namen van de eigenaars, de adressen van de getroffen panden en de aanwezigheid van foto’s, plannen of plattegronden ingevoerd in een databank, die op termijn online beschikbaar zal gesteld worden via de zoekrobot van het Rijksarchief.

Voor dit ontsluitingsproject is het Rijksarchief te Gent nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Interesse? Stuur een mailtje naar rijksarchief.gent@arch.be!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement