Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting microfilms Kadaster (Gewestelijke Directie West-Vlaanderen)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Een vrijwilliger maakt een toegang op de 2667 microfilms met kadastrale gegevens die in 2013 aan het Rijksarchief werden overgedragen door de Gewestelijke Directie West-Vlaanderen van het Kadaster.

De microfilms bevatten per gemeente de oorspronkelijke aanwijzende tafel van grondeigenaren (ca. 1830-1840) en daarnaast ook de supplementaire aanwijzende tabel, de kadastrale leggers, landmetersplannen (“mutatieschetsen”), akten die aanleiding gaven tot mutaties, dagboeken van veranderingen en staten van de eigendomsovergangen uit de jaren 1833-1926, met talrijke latere aanvullingen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement