Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting en valorisatie van adelarchieven

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Een aantal archieven van adellijke families, bewaard in het Rijksarchief te Brugge, is slechts gedeeltelijk of zelfs nauwelijks ontsloten. Twee vrijwilligsters leggen zich toe op de verdere ontsluiting ervan en bereiden ook kleinschalige tentoonstellingen voor rond de adelarchieven waarop ze werken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement