Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontsluiting dossiers correctionele rechtbank Gent, 1891-1940

Texte petit  Texte normal  Texte grand

De oudste vonnissen en dossiers van de correctionele rechtbank van Gent zijn in de brand van het gerechtsgebouw in 1926 verloren gegaan. Om een goed beeld te krijgen van welke dossiers bewaard zijn gebleven uit de periode voor 1940 en deze reeks te valoriseren, werd een vrijwilligersproject opgestart. In een databank worden alle relevante gegevens met betrekking tot elke zaak geregistreerd: datum van het vonnis; naam, leeftijd, beroep, geboortedatum en -plaats van de dader; aard en plaats van de feiten; naam, leeftijd en beroep van het slachtoffer. 

Rita De Bruycker werkt sinds 2015 aan deze toegang.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement