Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Onderzoek van archieven over bodemverontreiniging in Brussel

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Het project ArchiSols, dat van start gaat op 1 februari 2022, zal met een ploeg van vrijwilligers werken om archieven over bodemverontreiniging in Brussel te doorploegen.

Het ArchiSols-project heeft tot doel het bodemgebruik te verbeteren door kennis van de bodem. Bodemverontreiniging in stedelijke gebieden is veel wijdverbreider dan de instrumenten waarover burgers en belanghebbenden beschikken doen vermoeden. Bij een bestemmingswijziging komt de genadeklap vaak wanneer alle beslissingen al gepland zijn: men ontdekt dat de bodem vervuild is! Daarna volgt een reeks teleurstellingen en angsten, risico's en kosten voor de actoren. In Brussel wordt het grootste deel van de vervuilde grond afgegraven en verplaatst; de latere mogelijkheden voor tuinbouw in de open lucht worden tot nul gereduceerd. Toch wordt "stadslandbouw" sinds enkele jaren door de regering aangemoedigd (Good Food). Net zoals een beter gebruik van industrieel braakland het fenomeen van bodemafdekking kan beperken, kan een betere kennis van de geschiedenis van de ruimte bijdragen tot de vergroening van steden en dus tot de strijd tegen de opwarming van de aarde.

De benadering die het project ArchiSols voorstelt om bodems te identificeren, is gebaseerd op een veel nauwere dialoog tussen "sluimerende" kennis die aanwezig is in de archieven van verschillende instanties. In dit verband is het verbazingwekkend te constateren dat alle initiatieven die overal ter wereld worden ondergebracht onder de noemer van kunstmatige intelligentie, de motor van de 4de industriële revolutie, om technische redenen abstractie maken van alle informatie die niet "born-digital" is (inhoud die van meet af aan in digitale vorm is geproduceerd) en die niet rechtstreeks kan worden geïntegreerd in de databanken die steeds meer worden gebruikt voor stadsbeheer en -planning. Paradoxaal genoeg worden enorme hoeveelheden "papieren" informatie vergeten, terwijl het duidelijk is dat Brussel zich intelligenter kan ontwikkelen als rekening wordt gehouden met zijn geschiedenis.

Het Archisols-project wil gebruik maken van de massa beschikbare maar onbenutte gegevens over bodemverontreiniging om andere manieren te vinden om hiermee te "leven". Daartoe wil dit project de volgende vraag beantwoorden:

Is het, om een antwoord te bieden op de uitdaging van de stadslandbouw, via innovatieve crowdsourcing en digitale cartografie, mogelijk om te bepalen welke delen van de Brusselse stadsbodem het meest geschikt zijn voor landbouw-, groente- of vergroeningsactiviteiten door een brede en exhaustieve verzameling te organiseren van informatie uit alle bronnen (privé, publiek, geschreven, getekend, mondeling...) met betrekking tot de precieze locatie van vervuilende activiteiten uit het verleden en de huidige staat van degradatie van de stadsbodem?

Contact: François Antoine (Rijksarchief Brussel)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement