Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ondersteuning van verschillende inventarisatieprojecten van het Rijksarchief Aarlen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

In het Rijksarchief Aarlen zijn verschillende vrijwilligers actief om te helpen bij het opstellen van nieuwe inventarissen, het uittypen van oude inventarissen, het uitvoeren van diverse archiveringswerkzaamheden of het bijstaan van lezers bij hun opzoekingen.

 • Codering van de databank van stedenbouwkundige vergunningen voor de provincie Luxemburg
 • Oprichting van een gegevensbank van partijen in de archieven van de oorlogstribunalen van Aarlen en Neufchâteau
 • Hulp bij genealogisch onderzoek, met name met het oog op het terugkrijgen van de Luxemburgse nationaliteit
 • Inventaris van de archieven van het ministerie van Landsverdediging. Bureau van het Verzet. 8e Herzieningscommissie van Aarlen
 • Inventaris van het archief van SA Transports Penning
 • Inventaris van het archief van Reuter Paul, advocaat en burgemeester van Aarlen
 • Inventaris van de archieven van de parochie van Saint-Donat in Aarlen
 • Inventaris van de archieven van de parochie van Ruette
 • Inventaris van de archieven van de parochie Virton
 • Inventaris van de archieven van de familie Mazuir
 • Inventaris van de archieven van kapitein Poncho
 • Inventaris van de archieven van Dessart Clément, fotograaf
 • Inventaris van de archieven van de stad Aarlen. Vergunningsreeks voor stedenbouw
 • Inventaris van de archieven van de stad Saint-Hubert
 • Inventaris van de archieven van de Kommandantur van Aarlen (1940-1945)
 • Inventaris van de archieven van het Sainte-Ode Hospitaal
 • Inventaris van de archieven van Warichet Edmond (Confrérie du Maitrank en Clairefontaine)
 • Inventaris van het archief van het Koninklijk Atheneum van Aarlen
 • Bijstand bij de voorbereiding van de verhuizing (2018-2020)
 • Etc.

Vrijwilligers: Damien Dondelinger, Guy Fairon, Réjane Graff, Anne Guillaume, Jean-Marie Jaspart, Marcel Lamberty, Christian Moïs, Mathieu Natale, Roger Nicolas, Pierre Parmentier, Hubert Ries en Jean-Pol Weber.

Begeleiding:  Vincent Pirlot, François Moreau

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement