Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Notarius

Texte petit  Texte normal  Texte grand

De rijksarchieven te Kortrijk en Leuven starten met de nadere ontsluiting van hun notariaatsarchief, gestroomlijnd in het vrijwilligersproject Notarius. Notarissen moeten volgens de wet op het notarisambt hun minuten na 75 jaar overdragen aan het Rijksarchief, wat een bijzonder rijke collectie oplevert. Daarnaast beheert het Rijksarchief een grote verzameling notariaatsarchief die dateert uit de periode vóór de aanhechting bij Frankrijk (1795). Alles bij elkaar gaat het voor Leuven en Kortrijk alleen al om meer dan 2 strekkende km archief.

Notarissen zijn veelschrijvers. Ze zorgen voor de schriftelijke vastlegging van belangrijke momenten in ons leven :  huwelijken en echtscheidingen, de aankoop van de gezinswoning, nalatenschappen, enz. Na afloop krijgen we een akte mee die onze rechten garandeert, maar de notaris bewaart ook de minuten van de documenten die hij opstelt. Op die manier is er altijd een back-up beschikbaar, wat cruciaal is in het kader van de rechtszekerheid van de burger. Deze documenten zijn in de inventarissen van het Rijksarchief slechts algemeen beschreven, met vermelding van de naam van de notaris en het chronologisch bereik van de stukken.

Een ploeg vrijwilligers gaat in Leuven en Kortrijk  aan de slag om deze berg informatie nader te ontsluiten, zodat onderzoekers en genealogen dit bronnenmateriaal in de toekomst veel gerichter kunnen raadplegen. Honderdduizenden akten analyseren is geen evidentie, maar vele handen maken licht werk…

Het is niet de bedoeling fijnmazige beschrijvingen op te stellen, waarbij alle namen in de akten geïndexeerd worden. Het vrijwilligersproject Notarius mikt op een ruwe, algemene ontsluiting met als voornaamste velden: datum, type akte en namen van de voornaamste partijen. In de databank die op deze manier tot stand zal komen, wordt bijzondere aandacht besteed aan plaats- en persoonsnamen.

Wie weet, vindt u op een dag dankzij deze gegevens in de zoekrobot van het Rijksarchief akten terug die uw eigen familiegeschiedenis of de geschiedenis van uw dorp tot leven brengen!

Werk mee aan Notarius

Interesse om de databank Notarius mee uit te bouwen? Aarzel niet om contact op te nemen met het Rijksarchief te Leuven of het Rijksarchief te Kortrijk.

Neem een kijkje op de webpagina Vrijwilliger worden van www.arch.be voor meer algemene info over de vrijwilligerswerking van het Rijksarchief.

Hebt u ook interesse om als vrijwilliger mee te werken aan dit project, maar bent u niet actief in de regio Leuven of Kortrijk? Ook in de andere rijksarchieven in Vlaanderen kan worden meegewerkt aan Notarius bij interesse van vrijwilligers. Alle contactgegevens van de rijksarchieven in Vlaanderen vindt u via het overzicht van de leeszalen van het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement