Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventarisatieproject verkoopaffiches Franse Tijd

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Tijdens het Franse bewind werden talloze gebouwen en gronden van religieuze instellingen aangeslagen en openbaar verkocht. De opbrengst ging naar de staatskas. De aankondigingen van die openbare verkopen werden via grote affiches bekend gemaakt. Deze affiches bevatten een schat aan informatie over de bezittingen van de afgeschafte religieuze instellingen op het einde van het ancien régime.

De affiches worden zowel in het Rijksarchief Hasselt als in het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht bewaard. Een twintigtal vrijwilligers hebben de gegevens ingevoerd in Excel-lijsten. Deze lijsten geven al een eerste mogelijkheid om de affiches te doorzoeken op plaats, herkomst, pachter... Daarnaast zal de invoer via een databank digitaal raadpleegbaar worden gemaakt, met verwijzingen naar de gescande affiches. Hierin zal een zoekfunctie worden opgenomen die handig is voor iedereen die historisch onderzoek verricht naar de bezittingen van religieuze instellingen en de verkoop van het zogenaamde ‘zwartgoed’ in Limburg tijdens de Franse Tijd.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement