Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het archief van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel: plaatsbeschrijvingen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Vrijwilligster Véronique Brasseur inventariseert momenteel de processen-verbaal van de plaatsbeschrijvingen van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.
Dossiers die werden aangelegd n.a.v. onteigeningen verstrekken interessante informatie over erfgoed of bijvoorbeeld bodemsanering.
Véronique beschrijft het archief en herverpakt het zodat het op lange termijn optimaal kan bewaard worden.

Dit is een project van het Rijksarchief te Brussel.

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement