Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van de kabinetsarchieven van de gouverneurs van de provincie Luxemburg

Texte petit  Texte normal  Texte grand

In het Rijksarchief Aarlen hebben vrijwilligers Réjane Graff, Jean-Marie Jaspart, Christian Moïs en Hubert Ries inventarissen gemaakt van de kabinetsarchieven van de gouverneurs van de provincie Luxemburg, vanaf het ontstaan van de provincie in 1830 tot aan de archieven die zijn opgesteld door het kabinet van gouverneur Lamalle. De archieven van de kabinetten Brasseur, Planchard en Caprasse zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk inventarisatieprojecte.

De werkzaamheden hebben geleid tot verschillende niet-gepubliceerde inventarissen die momenteel worden samengevoegd.  Het gaat met name om de inventarissen van de algemene kabinetsarchieven, de kabinetsarchieven van de gouverneur tijdens de Eerste Wereldoorlog en de kabinetsarchieven van de gouverneur tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze inventarissen zullen worden aangevuld met nieuwe archieven die werden herontdekt tijdens bestandscontroles in het Rijksarchief Aarlen in december 2021.

Vrijwilligers: Réjane Graff, Jean-Marie Jaspart, Christian Moïs en Hubert Ries.

Begeleiding: François Moreau.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement