Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Herverpakking van charters en registers

Texte petit  Texte normal  Texte grand

De oudste charters van Rijksarchief Leuven werden de voorbije jaren gevlakt en gemonteerd, maar in de kerkelijke en schepenbankarchieven zitten nog vele duizenden oorkonden in oude omslagen. Die worden nu stelselmatig herverpakt in zuurvrije omslagen. Daarbij worden de metadata op de oude omslagen (nummers, datering, enz.) zorgvuldig gecontroleerd en overgenomen. Ook de registers van de burgerlijke stand worden systematisch herverpakt en herordend.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement