Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitalisering van het vroegmoderne notariaatsarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Na de digitalisering van de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand staat de digitalisering van het vroegmoderne notariaatsarchief op de agenda. Anno 2014 zijn vijf vrijwilligers bezig met het voorbereiden, uitvoeren en controleren van deze uitvoerige scanoperatie.

Het oudste notarieel protocol in Rijksarchief Leuven dateert uit 1479.  Alleen al uit de vroegmoderne tijd (15de-18de eeuw) zijn meer dan vier miljoen akten overgeleverd. Voor de lokale geschiedenis en de genealogie zijn dit uiteraard eersterangsbronnen. Wanneer de digitalisering voldoende gevorderd is, staat de nadere ontsluiting van deze bronnen op het programma. Er is nog veel werk aan de winkel !

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement