Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitalisering van de registers van de beraadslagingen van de gemeenteraden en de schepencolleges (1800-1976)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

In het kader van het project Lokaal archief Wallonië: vrijwaring en valorisatie van lokaal archivalisch erfgoed worden talrijke archiefbestanden van voormalige gemeenten van de provincie Namen overgebracht naar het Rijksarchief Namen.

Om deze essentiële documenten inzake gemeentepolitiek te bewaren, met name de registers van de beraadslagingen van de gemeenteraad en het schepencollege, is een systematische digitaliseringsoperatie ondernomen.

Op termijn zullen de digitale kopieën via het intranet in onze leeszalen te raadplegen zijn, en in tweede instantie ook online, via de zoekrobot van het Rijksarchief.

Vrijwilliger: Jérôme JENTGEN

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement