Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitale ontsluiting vonnissen criminele rechtbank Scheldedepartement (Oost-Vlaanderen)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Vrijwilliger Robert Wauters legt momenteel de laatste hand aan een databank waarin alle vonnissen van de criminele rechtbank van het Scheldedepartement (1796-1811), bevoegd voor de berechting van de zwaarste misdrijven gepleegd op het grondgebied van de huidige provincie Oost-Vlaanderen, zijn geregistreerd.

Aan de hand van deze databank is het mogelijk te zoeken op datum van de veroordeling, naam, leeftijd en geboorteplaats van de dader, naam van het slachtoffer, plaats en aard van de feiten en de straf. Indien het strafdossier is bewaard, zal hiernaar worden gerefereerd in de databank, die in pdf-vorm zal beschikbaar zijn via de zoekrobot.

De digitale beelden van de vonnissen zullen eveneens beschikbaar worden gesteld via de zoekrobot. In de databank staat een link naar de scan van het vonnis dat in de betreffende zaak is geveld.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement