Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitale ontsluiting van de erfenisaangiften van het gerechtelijk arrondissement Turnhout

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Registratiekantoren vormen sinds de 19de eeuw belangrijke reeksen financiële archiefbronnen. De erfenisaangiften zijn één van deze reeksen. De serie erfenisaangiften bestaat grotendeels uit registers met daarbij horende repertoria en alfabetische tafels. Helaas zijn de repertoria en tafels  niet altijd bewaard gebleven. Om deze lacune op te vullen, ontsluit het Rijksarchief Beveren deze reeks.

Sinds 2012 zetten verschillende vrijwilligers hun schouders onder dit project. Via de systematische analyse van de aangiften, is het mogelijk om de alfabetische tafels te reconstrueren. Maar dit is niet alles… want de verzamelde gegevens worden terzelfder tijd ingevoerd in de grote genealogische databank van het Rijksarchief, die via de zoekrobot Zoeken naar personen online raadpleegbaar is.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement